Szkolenie doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych

Założenia szkoleniowe: Szkolenie zakłada, że słuchacze zapoznali się uprzednio ze strukturą i wymogami normy ISO 9001 i są auditorami wewnętrznymi. Dlatego program szkolenia skupia się na serii warsztatów, prezentacji i gier symulacyjnych, których celem jest zaznajomienie słuchaczy z kolejnymi etapami auditów. Program szkolenia głównie oparty jest o wytyczne nowej normy ISO 19011 dotyczącej auditowania. Warsztaty praktyczne mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalające na dokonanie przeglądu systemów jakości przy użyciu narzędzi i metod, a następnie analizowaniu wyników i formułowaniu zaleceń dotyczących doskonalenia systemu zarządzania.

Rodzaj szkolenia: Szkolenie zamknięte

Program szkolenia:

  1. Techniki i narzędzia auditowania (mowa ciała, psychologiczne aspekty podejścia auditowego)
  2. Wytyczne normy ISO 19011 dotyczące auditowania
  3. Metodyka prowadzenia auditów wewnętrznych (planowanie, przeprowadzanie, analiza) {Ćwiczenia}
  4. Sprawozdania z auditu i przedstawianie niezgodności {Ćwiczenia}
  5. Sposoby doskonalenia - działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze {Ćwiczenia}
  6. Ocena skuteczności procesów i ich przydatności z punktu widzenia interesów organizacji
  7. Japońskie metody rozwiązywania problemów jakościowych (7 nowych i starych narządzi) {Ćwiczenia}

Termin szkolenia: -

Czas szkolenia:

Cena: -

Ilość dni: 2

Wykładowcy: -

Miejsce szkolenia: -

 
   
Strona główna
© G&A, Projekt, wykonanie i pozycjonowanie - MaliN.pl