Szkolenie doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych w administracji publicznej i w służbie zdrowia

 

Założenia szkoleniowe: Szkolenie zakłada, że słuchacze zapoznali się uprzednio ze strukturą i wymogami normy ISO 9001 i są auditorami wewnętrznymi. Dlatego program szkolenia skupia się na serii warsztatów, prezentacji i gier symulacyjnych, których celem jest zaznajomienie słuchaczy z kolejnymi etapami auditów. Program szkolenia oparty jest na ćwiczeniach o problematyce z danej branży. Warsztaty praktyczne mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalające na dokonanie przeglądu systemów jakości przy użyciu narzędzi i metod, a następnie analizowaniu wyników i formułowaniu zaleceń dotyczących doskonalenia systemu zarządzania.

Rodzaj szkolenia: Szkolenie zamknięte

Program szkolenia:

  1. Wymagania normy ISO 9001 pod względem administracji publicznej i w służbie zdrowia, najważniejsze wymagania,
  2. Dowody z auditu w celu spełnienia wymagań,
  3. O auditach, auditorach i ich predyspozycjach,
  4. Formułowanie spostrzeżeń. Różnice pomiędzy spostrzeżeniem a niezgodnością,
  5. Formułowanie niezgodności i ich zapisywanie,
  6. Prowadzenie wywiadu auditowego
  7. Raporty z auditów, co pisać, a co powinno być napisane,
  8. Działania korygujące i zapobiegawcze
  9. Metody poszukiwań przyczyn niezgodności

Termin szkolenia: -

Czas szkolenia: -

Ilość dni: -

Wykładowcy: -

Miejsce szkolenia: -

Cena: -

 
   
Strona główna
© G&A, Projekt, wykonanie i pozycjonowanie - MaliN.pl