Szkolenie dla auditorów wewnętrznych wg normy ISO 9001

Założenia szkoleniowe: Szkolenie zakłada, że słuchacze posiadają ogólne wiadomości o systemach zarządzania jakością. Pierwszy dzień szkolenia poświęcony jest na poznanie wymagań norm ISO, kolejny dni skupiają się na praktycznym poznaniu etapów auditów podczas warsztatów i gier symulacyjnych. Słuchacze mają również zdobyć umiejętności i wiedzę, pozwalające na dokonanie przeglądu systemów jakości przy użyciu narzędzi i metod, a następnie analizowaniu wyników i formułowaniu zaleceń dotyczących doskonalenia systemu zarządzania.
Po szkoleniu uczestniczy otrzymują certyfikat auditora wewnętrznego.

Program szkolenia:

  1. Wymagania normy EN ISO 9001 (dzień pierwszy).
  2. Techniki i narzędzia auditowania (mowa ciała, psychologiczne aspekty podejścia auditowego) (dzień drugi).
  3. Wytyczne i wymagania normy 19011 dotyczące auditowania (dzień drugi).
  4. Metodyka prowadzenia auditów wewnętrznych (planowanie, przeprowadzanie, analiza) {Ćwiczenia} (dzień drugi).
  5. Sprawozdania z auditu i przedstawianie niezgodności {Ćwiczenia} (dzień trzeci).
  6. Sposoby doskonalenia - działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze {Ćwiczenia} (dzień trzeci).

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Czas szkolenia: rozpoczęcie 9.00 - zakończenie 15.00

Ilość dni: 3

Wykładowcy: Grzegorz Joszko

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Cena: do uzgodnienia

 
   
Strona główna
© G&A, Projekt, wykonanie i pozycjonowanie - MaliN.pl