Audit wstępny

Audity wstępne mają na celu sprawdzenie procesów zachodzących w Organizacji pod kątem spełnienia wymagań wybranej przez Organizację normy. Audity takie są podstawą do określenia dalszych działań wdrożeniowych, pozwalają również określić dokładnie potrzeby Klienta.

Audit wewnętrzny

Audity wewnętrzne realizowane dla Organizacji przez zewnętrzne instytucje pozwalają uniknąć niezgodności i problemów wewnątrz struktur i procesów. Podczas takiego auditu auditorzy wewnętrzni mogą obserwować techniki prowadzenia auditów przez profesjonalnych Auditorów Zewnętrznych.

Audit przed jednostką certyfikującą

Audity przed jednostką certyfikującą to ostatnie badanie systemu zarządzania jakością przed auditem certyfikującym (ich realizacja odbywa się zgodnie z wymaganiami jednostki). Mają one za zadanie wykrycie błędów, które nie zostały ujawnione wcześniej i wyeliminowanie ich przyczyn. Jednak audity przedcertyfikacyjne pełnią jeszcze jedną bardzo ważną rolę - edukacyjną, ponieważ pokazują wszystkim pracownikom jak będzie wyglądał audit certyfikujący i czego mogą się po nim spodziewać.

Audit zarządzania

Audity jako element doskonalenia to bardzo ważny element każdego systemu zarządzania jakością. Doradcy spojrzą realnie na Organizację definiując obszary lub procesy możliwe do poprawy, a także pomogą zaplanować odpowiednie działania doskonalące. Audity odbywają w takim zakresie w jakim życzy sobie tego klient.

 

 
   
Strona główna
© G&A, Projekt, wykonanie i pozycjonowanie - MaliN.pl