Doradztwo w zakresie wdrażania systemu zarządzania:

 • Jakością wg normy ISO 9001,
 • Środowiskowego wg normy ISO 14001,
 • ZKP (Zakładowej Kontroli Produkcji),
 • GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej),
 • GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej),
 • W placówkach ochrony zdrowia wg normy PN-EN 15224:2013,
 • Rynek, opinia i badania społeczne wg normy ISO 20252.

Doradztwo obejmuje: audit wstępny, szkolenia zespołów wdrożeniowych, auditorów wewnętrznych, współpracę podczas tworzenia dokumentacji, audit udokumentowanego systemu zarządzania przed jednostką certyfikującą oraz przygotowanie kierownictwa i pracowników organizacji do certyfikacji.

Korzyści wynikające z współpracy z Nami w tym zakresie:

 • Nadzór doradców oparty na wzajemnej współpracy z pracownikami danej organizacji związany ze sprawnym wprowadzaniem systemu zarządzania zgodnego daną normą,
 • Przeszkolenie osób mających wpływ na jakość w Organizacji oraz przygotowanie osób kluczowych do ich ról: Pełnomocnika i auditorów wewnętrznych
 • Harmonogram działań wdrożeniowych zapewniający najbardziej skuteczne otrzymanie certyfikatu jakości
 • Praktyczne przygotowanie do auditu certyfikacyjnego, którego efektem jest uzyskanie certyfikatu.

 

 
   
Strona główna
© G&A, Projekt, wykonanie i pozycjonowanie - MaliN.pl