Ciekawostki : Risk Score

Risk score - jakościowa metoda oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy opracowana w USA, pierwotnie na potrzebę Marynarki Wojennej.

Metoda jest czteroetapowa:

 1. Pierwszy etap polega na określeniu i opisaniu obszaru występowania zagrożenia, dla którego przeprowadzona zostanie ocena.
 2. Drugim etapem jest sporządzenie listy rozpoznanych zagrożeń.
 3. Trzeci etap polega na oszacowaniu ryzyka. Wykorzystuje się do tego 3 parametry:
  • Prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia wypadkowego (P)
  • Czas ekspozycji (wystawienia) na czynnik niebezpieczny (E)
  • Możliwe skutki, oraz ich ciężkość (S)

   Parametry te służą do obliczenia wskaźnika ryzyka [R] ze wzoru: R = P*E*S
 4. Ostatni etap to wartościowanie ryzyka

Szacowanie parametrów przeprowadza się według specjalnie opracowanych skal na kilku poziomach dla każdego zagrożenia.

Prawdopodobieństwo [P]
Wartość P Opis Szansa [%]
10 Bardzo prawdopodobne 50
6 Całkiem możliwe 10
3 Mało prawdopodobne, ale możliwe 1
1 Tylko sporadycznie możliwe 0,1
0,5 Możliwe do pomyślenia 0,01
0,2 Praktycznie niemożliwe 0,001
0,1 Tylko teoretycznie możliwe 0,0001

 

Ekspozycja [E]
Wartość E Opis częśtości ekspozycji
10 Stała
6 Częsta (codziennie)
3 Sporadyczna (raz na tydzień)
1 Minimalna (kilka razy w roku)
0,5 Znikoma (raz do roku i rzadziej)

 

Skutki [S]
Wartość Strata Opis częstości ekspozycji
Straty ludzkie Straty materialne
100 Poważna katastrofa Wiele ofiar śmiertelnych Powyżej 10mln USD
40 Katastrofa Kilka ofiar śmiertelnych 1,1mln-10mln USD
15 Bardzo duża Ofiara śmiertelna 100tys -1mln USD
7 Duża Ciężkie uszkodzenie ciała 10tys-100tys USD
3 Średnia Absencja pracownika 1-10tys USD
1 Mała Opatrzenie poszkodowanego Poniżej 1tys USD

 

Interpretacja wskaźnika ryzyka
Wskaźnik ryzyka Kategoria ryzyka Zalecane decyzje
R < 1,5 Znikome Kontrola i działania profilaktyczne są zbędne
1,5R < 48 Akceptowalne Zalecana kontrola, działania profilaktyczne nie są konieczne
48 < R < 270 Tolerowane Konieczna kontrola, zalecane działania profilaktyczne
270 < R < 400 Wysokie Konieczna poprawa warunków pracy, nie wolno zaczynać nowych prac.
400 < R Nieakceptowalne Należy natychmiast przerwać pracę

 

Źródło: pl.wikipedia.org

 
   
Strona główna
© G&A, Projekt, wykonanie i pozycjonowanie - MaliN.pl