Ciekawostki : Metodologia DMAIC

Podstawowym filarem programu Lean Six Sigma jest, powstała w 1987 roku, metodologia DMAIC (ang. Defie Measure, Analyze, Improve, Control, czyli Definiowanie Mierzenie Analizowanie Usprawnianie i Kontrola), która jest efektem prac grupy statystyków pod kierownictwem Michaela Harry'ego.e ona wszystkie zdobycze z zakresu narzędzi statystycznych oraz wszystko to, co prowadzi do jak najgłębszej analizy procesu i pozwala na podjęcie trafnych i skutecznych kroków usprawniających. Poszczególne fazy metodologii są ściśle określoną drogą dochodzenia do usprawnień procesów w Firmie. Faza Define to identyfikacja i opisanie podstawowych problemów w analizowanym procesie oraz opisanie spodziewanych rezultatów z wprowadzanych zmian. Ważnym etapem jest również mapowanie, które polega na wizualizacji procesu z wszystkimi jego elementami oraz połączeniami z innymi procesami. Faza Measure to zebranie danych historycznych ukazujących nam, jaka jest aktualna wydolność procesu, połączone z dokładną analizą systemu pomiarowego. Faza Analyze to analiza procesu (zrozumienie wszystkich powiązań i zależności zachodzących w procesie) oraz identyfikacja przyczyn problemów. Ważne jest również określenie ilościowe podstawowych przyczyn oraz sprawdzenie ich w procesie poprzez zmianę oraz modyfikację zmiennych i warunków. Faza Improve to realizacja usprawnień, które zaplanowaliśmy w fazie Define. Zaprojektowanie i wdrożenie idealnego procesu sprowadza się do wyeliminowania nie przynoszących wartości dodanej operacji oraz działań podwójnych, standaryzacji, redukcji czasu cyklu, usunięcia wąskich gardeł, redukcji liczby przejść, przeglądów i czynności dodatkowych, łączenia pokrewnych działań oraz zwiększenia współpracy z klientami i dostawcami. Faza Control to stworzenie i realizacja planu wdrożenia, kontrola i monitorowanie wydolności usprawnionego procesu oraz prawidłowe przekazanie go właścicielowi. Metodologia DMAIC daje możliwość ciągłego obniżania kosztów własnych, poprzez redukcję kosztów złej jakości (ang. COPQ - Cost of Poor Quality), podniesienie produktywności wynikające z podniesienia efektywności procesów, eliminacji kosztów usuwania błędów, a także kosztów zapobiegania awariom. Poprawa procesu prowadzi do podniesienia jakości pracy, co skutkuje poprawą jakości usług i zadowolenia Klientów. Wdrożenie metodologii wpływa na poprawę wyników i bardziej trwałe zyski. Black Belt to wysoko wyszkolony lider zespołu Six Sigma. To pełnoetatowy ekspert w dziedzinie usprawnień, który zajmuje się wyłącznie inicjowaniem, pilotowaniem i realizacją projektów mających na celu doskonalenie procesów w firmie. Ma potencjał żeby zostać w przyszłości liderem w firmie lub ekspertem wysokiego szczebla. Przeszkolony Black Belt po trzytygodniowym szkoleniu posiada wystarczającą wiedzę, aby prowadzić duże projekty strategiczne w obrębie wszystkich procesów całej firmy oraz wspomagać w prowadzeniu projektów Green Beltów (mentoring, coaching). Uzyskuje również zaawansowaną wiedzę statystyczną potrzebną do zastosowania rozbudowanych narzędzi i interpretacji wyników analiz procesów. Dodatkową ważną umiejętnością jest wiedza z zakresu zarządzania projektami (Project Management) oraz zasad efektywnego wprowadzania zmian (przełamywanie oporu przed zmianą).

Źródło: DNV Polska

 
   
Strona główna
© G&A, Projekt, wykonanie i pozycjonowanie - MaliN.pl