Ciekawostki : Znani i sławni ludzie jakości

1. Joseph Moses Juran

(ur. 24 grudnia 1904 w Brăila, obecnie Rumunia, zm. 28 lutego 2008), amerykański teoretyk zarządzania. W 1912 roku przybył wraz z ojcem do Stanów Zjednoczonych. W 1917 roku uzyskał amerykańskie obywatelstwo. Mając 16 lat rozpoczął naukę w college'u, którą kontynuował następnie na studiach na uniwersytecie Minnesota. W między czasie w 1936 roku uzyskuje stopień doktora prawa na Uniwersytecie Loyola.

Po wojnie rozpoczął pracę jako samodzielny konsultant i wykładowca. W 1954 roku został zaproszony przez Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów do wygłoszenia serii wykładów dla japońskich inżynierów. Okazały się one dużym sukcesem. Juran pozostał w Japonii, gdzie popularyzował idee jakości. Jednym z jego pomysłów było prowadzenie audycji radiowych poświęconych jakości. Przyczynił się także do ustanowienia dnia jakości.

W 1979 roku powołał Instytut Jurana, który ma na celu popularyzację i rozwijanie jego metod. W 1986 roku opublikował trylogię jakości (planowanie, sterowanie i doskonalenie).

O ile William Edwards Deming skupiał się w swoich wskazówkach na sterowaniu, o tyle Juran mówi głównie o planowaniu, jako pierwotnym źródle dobrej jakości produktu.

2. Kaoru Ishikawa

(ur. 1915, zm. 16 kwietnia 1989), japoński teoretyk zarządzania, chemik, od 1960 roku profesor na Uniwersytecie Tokijskim. Jako pierwszy autor wskazywał na istotne różnice pomiędzy kulturą zachodnią i japońską. Uwzględniał przy tym nie tylko wzorce zachowań społecznych, ale także zachowania i zwyczaje korporacyjne.

Osiągnięcia:

 • Koła jakości - Ishikawa, zachęcany przez Josepha Jurana, wdrożył ideę kół jakości w japońskich przedsiębiorstwach. Metoda ta rozprzestrzeniła się również poza Japonię. Dziś koła jakości są obecne w ponad 50 krajach, a w samej Japonii uczestniczy w nich ponad 20 milionów ludzi.
 • Diagram Ishikawy - Ishikawa opracował diagram przyczynowo-skutkowy, w którym analiza rozpoczynana jest od stwierdzenia wystąpienia skutku (np. braku, awarii lub innego niepożądanego stanu) i prowadzona w kierunku identyfikacji wszystkich możliwych przyczyn, które go spowodowały.

3. Philip Crosby

(ur. 18 czerwca 1926 w Whelling w Wirginii Zachodniej, zm. 18 sierpnia 2001 w Winter Park na Florydzie), amerykański przedsiębiorca, pracował nad jakością przez 40 lat, w tym 14 spędził w International Telephone and Telegraph (ITT), która w latach 1965 - 1979 dzięki zastosowaniu TQM zaoszczędziła 720 milionów dolarów. Wiedzę zdobył pokonując kolejne stopnie hierarchii zawodowej od inspektora aż do wiceprezesa zarządu. Jego najsłynniejsza książka "Quality is free" (Jakość nic nie kosztuje) osiągnęła ponad milionowy nakład.

Osiągnięcia:

Absoluty jakości:

 • Jakość określa się jako zgodność ze specyfikacją, a nie jako dobry produkt.
 • Jakość osiąga się przez profilaktykę, a nie poprzez ocenianie.
 • Standard jakości oznacza brak usterek.
 • Jakość mierzy się kosztem braku zgodności ze specyfikacją, a nie wskaźnikami.

Czternaście etapów programu doskonalenia jakości

 • Określenie zaangażowania zarządu w kwestię jakości.
 • Powołanie zespołów doskonalenia jakości.
 • Wprowadzenie kryteriów jakościowych.
 • Określenie kosztu jakości.
 • Zwiększenie świadomości jakości oraz osobistej troski wszystkich pracowników o reputację firmy.
 • Podjęcie działań naprawczych w stosunku do błędów ujawnionych w pkt. 5.
 • Zaprogramowanie produkcji wolnej od usterek.
 • Przeszkolenie kierowników, aby aktywnie uczestniczyli w procesie doskonalenia jakości.
 • Ogłoszenie momentu, od którego obowiązywać będzie zasada "żadnych usterek".
 • Określenie celów i zachęcenie pracowników do samodoskonalenia.
 • Zachęcenie pracowników, by informowali kierownictwo o trudnościach jakie napotykają przy realizacji celów.
 • Docenianie i nagradzanie pracowników.
 • Powołanie rad do spraw jakości, które dostarczają regularnych informacji.
 • Powtórzenie wszystkiego od początku, aby zaznaczyć, że programy jakościowe nigdy się nie kończą.

Determinany sukcesu organizacji

 • Ludzie przeważnie robią rzeczy dobrze za pierwszym razem.
 • Zmiana w otoczeniu jest przewidywana i wykorzystywana dla firmy.
 • Wzrost jest stały i opłacalny.
 • Nowe produkty i usługi "zjawiają się", gdy są potrzebne.
 • Każdy jest szczęśliwy, ze tu pracuje.

4. Walter Andrew Shewhart

(ur. 18 marca 1891 w New Canton, zm. 11 marca 1967 w Troy Hills), amerykański fizyk, inżynier i statystyk, często nazywany ojcem statystycznej kontroli jakości.

Ukończył University of Illinois, natomiast w 1917 uzyskał tytuł doktora fizyki na University of California w Berkeley.

W. Edwards Deming powiedział o nim: "Jako statystyk był, podobnie jak wielu z nas, samoukiem, z dobrą wiedzą o fizyce i matematyce."

Wynalazł najważniejsze narzędzie, jakim posługujemy się dziś w sterowaniu jakością - kartę kontrolną.

5. William Edwards Deming

(14 października 1900 - 20 grudnia 1993) - amerykański statystyk. Urodził się w Iowa, gdzie także się wychował. Studiował na uniwersytetach Wyoming, Colorado i Yale. W 1928 obronił doktorat z zakresu matematyki i fizyki matematycznej.

Kilka lat pracował w Bell Laboratories z W. A. Shewhartem. W czasie II wojny światowej pracował w gałęziach przemysłu zbrojeniowego, gdzie wdrożył statystyczne sterowanie procesami (zaraz po wojnie w wyniku boomu popytowego zaprzestano ich stosowania). Po zakończeniu wojny w 1947 roku wyjechał do Japonii, gdzie miał pomagać władzom okupacyjnym generała MacArthura przy organizacji spisu ludności. Był pierwszym amerykańskim specjalistą, który w sposób metodyczny przekazywał japońskim inżynierom i menedżerom tę wiedzę.

Od początku lat 50. zaczął prowadzić wykłady dla japońskich inżynierów poświęcone statystycznemu sterowaniu procesami oraz statystycznemu sterowaniu jakością.

Po powrocie do USA prowadził firmę konsultingową, jednak jego dokonania nie były szerzej znane. Dopiero w 1980 roku, po wywiadzie dla NBC poświęconym sukcesowi gospodarczemu Japończyków, stał się wielkim odkryciem menedżerów amerykańskich.

Osiągnięcia

 • Czternaście zasad Deminga - zasady wprowadzania nowej filozofii jakości do organizacji
 • Koło Deminga - cykl ciągłego doskonalenia Plan-Do-Check-Act
 • Nagroda im. Deminga - powołana przez Japończyków dla uhonorowania Deminga. Była to pierwsza nagroda projakościowa na świecie i do dziś stanowi wzór dla wielu nagród krajowych i międzynarodowych (Nagroda im. Malcolma Baldridge'a, Europejska Nagroda Jakości, Polska Nagroda Jakości.

 
   
Strona główna
© G&A, Projekt, wykonanie i pozycjonowanie - MaliN.pl